แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ที่นอกจาก มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทยแล้ว ?
ยังเล็งเห็นถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
 
โดยได้มีการจัดกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มพนักงานหลากหลายแผนก
ให้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ✅
ทั้งสร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน และสร้างเสริมความสามัคคีควบคู่กันไป
 
โดยกิจกรรมแรกนี้จัดขึ้นโดย ?กลุ่ม POWER FIVE ?
?กิจกรรม ที่ 1 พาสมาชิกไปศึกษาและค้นคว้า การใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น สาร “โคลมาโซน + โพรพานิล 12% + 27% W/V EC" ในแปลงสาธิตของบริษัทฯ ณ จ.สุพรรณบุรี
?กิจกรรมนี้ ทำให้ทั้งสมาชิกกลุ่ม และสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม power five ได้รู้อัตราการใช้ที่ถูกต้อง ของ สาร “โคลมาโซน + โพรพานิล 12% + 27% W/V EC"
และยังได้เรียนรู้ศัตรูพืชต่าง ๆ ในนาข้าว เช่น วัชพืชต่าง ๆ แมลงศัตรูพืช โรคพืชในนาข้าว จากผู้เชี่ยวชาญแผนกวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทฯ
 
? กิจกรรมที่ 2 พาสมาชิกไปทำบุญไหว้พระ 9 วัด อันศักดิ์สิทธิ์ของ จ.สุพรรณบุรี
?อิ่มทั้งความรู้ และอิ่มทั้งบุญเลยครับงานนี้

จำนวนผู้เข้าชม : 1073755 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์