แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ที่นอกจาก มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทยแล้ว ?
ยังเล็งเห็นถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
 
โดยได้มีการจัดกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มพนักงานหลากหลายแผนก
ให้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ✅
ทั้งสร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน และสร้างเสริมความสามัคคีควบคู่กันไป
 
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ✨ กลุ่มเรารักกัน ปันรักโลก ✨
ซึ่งให้ความสำคัญกับการนำของใช้แล้ว อย่าง "ขวดน้ำดื่มไปบริจาคให้ วัดจากแดง เพื่อทำผ้าบังสุกุลจีวร “?
โดยมีกิจกรรมให้สมาชิกเรียนรู้กระบวนการแปรรูป และสร้างเสริมความตระหนักในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
กิจกรรมที่ 1 ? เรียนรู้ "พระธรรมกับธรรมชาติ และกระบวนการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นผ้าบังสุกุลจีวร " รวมทั้งปลูกฝังการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปขยะนำไปทำประโยชน์ต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 2 ? ปั่นจักรยานเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า
ผลลัพธ์ที่ไม่ลับของกิจกรรมที่แสนรักโลกนี้ก็คือ ...
✅ สามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งความคิดของกันและกัน เพื่อความกระชับแน่นแฟ้นภายในบริษัทฯ
✅ อิ่มใจ อิ่มบุญ อิ่มท้องไปด้วยกัน
 
____________________________________
 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่
สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 02-308-2102 ต่อ 130
IG : aggro_official

จำนวนผู้เข้าชม : 1610041 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์