เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) ได้ดำเนินกิจการเป็นระยะเวลากว่า 44 ปี มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก ผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”


จำนวนผู้เข้าชม : 388051 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์