กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ได้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
มรท. ๘๐๐๑ : ๒๕๖๓

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบุคคลากรให้มีสวัดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทำให้สามารถผลิตปัจจัยทางการเกษตรที่ดีให้กับเกษตรกรต่อไป

กลุ่มบริษัทฯ แอ็กโกร จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
#ยักษ์ใหญ่ #มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทย✨

จำนวนผู้เข้าชม : 1073821 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์