กิจกรรม CSR จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

คุณสุดสวาท จิรัปปภา (กรรมการบริษัท) มอบเงินเพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเบี้ย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


จำนวนผู้เข้าชม : 1709303 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์