โครงการ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน"

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่น ตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" ประจำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 ก.พ.2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ


จำนวนผู้เข้าชม : 1610054 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์