แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ที่นอกจาก มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทยแล้ว ?
ยังเล็งเห็นถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
 
โดยได้มีการจัดกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มพนักงานหลากหลายแผนก
ให้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ✅
ทั้งสร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน และสร้างเสริมความสามัคคีควบคู่กันไป
 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ?กลุ่มต้นอ่อนทานได้?
เป็นการจัดกิจกรรมปลูกต้นอ่อน 4 ชนิด คือ ต้นอ่อนทานตะวัน, ต้นอ่อนผักบุ้ง, ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ และต้นอ่อนโต้วเหมี่ยว ? โดยสมาชิกได้นำไปปลูกเองที่บ้าน และร่วมกันปลูกภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
 
ในกิจกรรม สมาชิกได้เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเตรียมเมล็ด การปลูก การดูแลรดน้ำ ? ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนไปสร้างสรรค์เมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งยังแจกจ่ายเพื่อนๆ พนักงานไปประกอบอาหารที่บ้านอีกด้วย ??
 
นอกจากได้เรียนรู้เรื่องการปลูก สมาชิกยังได้สร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูก โดยได้มีการศึกษาหาข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงมือแก้ไขปัญหา จนบรรลุผลในที่สุด
 
____________________________________
 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่
สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 02-308-2102 ต่อ 130

จำนวนผู้เข้าชม : 1547637 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์