แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ที่นอกจาก มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทยแล้ว ?
ยังเล็งเห็นถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
 
โดยได้มีการจัดกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มพนักงานหลากหลายแผนก
ให้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ✅
ทั้งสร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน และสร้างเสริมความสามัคคีควบคู่กันไป
 
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย "กลุ่มฅนถ่ายง่าย" ?
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องสำหรับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ
และมีการอบรมเรื่องศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ให้ทำความรู้จักกันก่อนถ่ายภาพอีกด้วย ?
 
โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้
? อบรมความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชในแปลงนา โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
? อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อให้งานถ่ายภาพดูดี และสามารถนำภาพมาใช้ได้จริง
? เดินทางไปถ่ายภาพศัตรูพืชในแปลงนา และสวนมะม่วง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
? จัดนิทรรศการนำภาพถ่ายของสมาชิกที่ไปถ่ายภาพศัตรูพืชในสถานที่จริง
? ประกวดการถ่ายภาพ โดยการโหวตจากเพื่อนร่วมงานในบริษัทฯ คนอื่นๆ
? นำภาพที่ถ่ายได้จากสมาชิกกลุ่มมาใช้ประโยชน์จริง ในงานสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
? ท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรี