ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)” จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมี คุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการสายบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผ.อ.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นผู้มอบหนังสือรับรอง ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Q factory ของกรมวิชาการเกษตร ดั่งวิสัยทัศน์องค์กร “เป็นผู้นำในการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน”

 

Number of visitors : 1031484 Views

Sitemap