ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน การจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน การจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน การจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14  ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เกษตรแม่นยำ ก้าวนำเกษตรไทย : Precision Agriculture Approaches to Thai Farming” โดยนำเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ให้มีความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ร่วมไปถึงเพิ่มคุณภาพ ให้ได้ระดับมาตราฐานสากล โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน  วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2562


กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2562

อากาศร้อน และมีฝนตก หอมแดง ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) พริกในระยะติดผล ระวังโรคที่มีสาเหตุจากไวรัส ส่วนทุเรียนในระยะออกดอก / เก็บเกี่ยวผลผลิต ระวังโรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora)

Read more ...

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2562

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี

Read more ...Number of visitors : 183663 Views

Sitemap