บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน การจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14  ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เกษตรแม่นยำ ก้าวนำเกษตรไทย : Precision Agriculture Approaches to Thai Farming” โดยนำเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ให้มีความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ร่วมไปถึงเพิ่มคุณภาพ ให้ได้ระดับมาตราฐานสากล โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน  วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2562


Number of visitors : 1709354 Views

Sitemap