บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดบริการรับวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และทีมงานที่มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ ดังนี้
  • รับวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์สารเคมีทางการเกษตร
  • บริการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 หมายเหตุ : สอบถามค่าบริการได้ที่คุณพรพิจิตร โทร.02-308-2102 กด 2 
 
 
 

Number of visitors : 1610055 Views

Sitemap