งาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 (ABA 2019)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลในงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 (ABA 2019) ประเภทรางวัล Priority Integration Sectors : Agri-Based (Mid-Tier) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ Impact Exhibition Center (Hall 6)


Number of visitors : 286148 Views

Sitemap