ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศนั้น ทางกลุ่ม บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาแล้วเห็นสมควรแก้ไขวันหยุดตามประเพณี โดยในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 บริษัทฯ จะเปิดทำการปกติ


จำนวนผู้เข้าชม : 1693000 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์