ระยะข้าวออกรวง - ก่อนเก็บเกี่ยว - แอ็กโซน

อย่าลืมใช้ "แอ็กโซน" สารป้องกันกำจัดโรคพืช ใช้ป้องกันกำจัดโรค เช่น โรคเมล็ดด่าง และโรคดอกกระถิน เป็นต้น

? นาข้าว ระยะข้าวออกรวง ใช้อัตรา 50-60 ซีซี ต่อไร่ หรืออัตรา 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 1393563 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์