ขั้นตอน พิชิต “หญ้าดอกขาว หรือ หญ้าลิเก” วัชพืชร้ายลดผลผลิตข้าว  

ขั้นตอนแรก: คุมเลนก่อนแน่นอนกว่า 

ขั้นตอนการกำจัดวัชพืชระยะหว่านข้าว คือ ก่อนหว่าน 1 วัน ถึงหลังหว่านไม่เกิน 3 วัน ที่เรียกว่า “คุมเลน” แนะนำ พ่นคุมเลนด้วย บิวซ่า (butachlor 60% W/V EC) หรือ วินวีด (pretilachlor 30% W/V EC) โดยพ่น บิวซ่า หรือวินวีด ในอัตรา 200-240 มล. ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่แปลงนา 1 ไร่ (1 ลิตร ต่อแปลงนา 4-5 ไร่) ก่อนพ่นคุมเลน ควรมีการเตรียมแปลงนาให้แปลงนาเรียบเสมอกันเสียก่อน ซึ่งปกติมักเตรียมแปลง ไถนา 2 รอบ ดังนี้ 

  1. ไถดะ (ตีดิน) พลิกดินชั้นล่างให้ได้รับออกซิเจน แสงแดด และกลบฝังเมล็ดหญ้าบางส่วน ซึ่งเกษตรกรนิยมไถหลังฝนตกหรือปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้ดินนุ่มไถง่าย หลังจากไถดะแล้วควรตากดินไว้ ประมาณ 10 - 14 วัน ในบางฤดูปลูกหากแปลงนามีตอซังข้าวและเศษฟางข้าวอยู่ในปริมาณมาก หลังไถดะแล้วเกษตรกรอาจปล่อยน้ำเข้าแปลงนาเพื่อหมักตอซังให้ย่อยสลาย เพื่อป้องกันอาการข้าวเมาตอซัง รากเน่าและดำจากการหมักของเศษซากตอซังและเกิดก๊าซไข่เน่า ในระยะข้าวเจริญเติบโตถึงข้าวแตกกอ ซึ่งเกษตรกรสามารถเร่งการย่อยสลายตอซังให้เร็วขึ้น โดยปล่อยน้ำเข้านาพร้อมกับแอ็กจี้ ในอัตรา แอ็กจี้ 100-120 มล. ต่อไร่
  2. ไถคราด (ตีเทือก) เป็นการไถกำจัดวัชพืชที่งอกและไถคราดดินให้ดินแตกตัว ดินเป็นเลน พร้อมปรับสภาพแปลงนาให้เรียบเสมอ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ขั้นตอน 2: หลังหว่านข้าว 7-12 วัน ระยะลูกหญ้างอก 

หลังหว่านข้าว ประมาณ​ 7-12 วัน เมล็ดหญ้าจะเริ่มงอกและแทงยอดหน่อหญ้าออกมา ซึ่งช่วงระยะนี้จะเป็นช่วงที่กำจัดหญ้าดอกขาวได้ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่ง โดยสารกำจัดวัชพืช​ที่แนะนำ คือ คอสโซน (clomazone 12%+propanil​ 27% W/V EC), เฮลิฟอพ (cyhalofop-butyl 10% W/V EC)​ และคอมโปเนนท์-บี (oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono (2-propylheptyl) ether 100%)​ โดยผสม คอสโซน อัตรา 280-320 มล. ร่วมกับ เฮลิฟอพ อัตรา 160-240 มล. และผสม คอมโปเนนท์-บี อัตรา 15-20 มล. ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่แปลงนา 1 ไร่ ก่อนพ่นสารให้ไขน้ำออกและทดน้ำเข้าแปลงนา หลังพ่นสาร 2-3 วัน 

 

ขั้นตอนสุดท้าย: 20-25 วัน หากยังมีหญ้าดอกขาวหลุด

เกษตรกรควรหมั่นเฝ้าสำรวจแปลงนาข้าว ว่ามีหญ้าดอกขาวหรือวัชพืชชนิดอื่น ๆ อีกหรือไม่ เพราะแม้ว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่1 และ2 แล้ว หรือผิดพลาดบางขั้นตอนจนมีหญ้าดอกขาวบางส่วนหลุดรอดหรือเมล็ดงอกออกมาในภายหลัง ระยะนี้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ยังพอจะกำจัดหญ้าดอกขาวได้ผลหรือจำกัดการระบาดของหญ้าดอกขาวให้ไม่สร้างความสูญเสียต่อผลผลิตข้าวมากนัก  

โดยพ่น เฮลิฟอพ (cyhalofop-butyl 10% W/V EC)​ และคอมโปเนนท์-บี (oxirane,2-methyl-,polymer with oxirane,mono(2-propylheptyl)ether100%)​ โดยผสม เฮลิฟอพ อัตรา 320-480 มล. และผสม คอมโปเนนท์-บี อัตรา 15-20 มล. ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่แปลงนา 1 ไร่ ในช่วงหลังหว่านข้าว 20-25 วัน ก่อนพ่นสารให้ไขน้ำออกและทดน้ำเข้าแปลงนา หลังพ่นสาร 2-3 วัน 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 1171539 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์