คอมโปเนนท์ บี
คอมโปเนนท์ บี
คอมโปเนนท์ บี
คอมโปเนนท์ บี

คอมโปเนนท์-บี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
สารเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพสูง
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสไม่มีสี
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x500 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารเสริมประสิทธิภาพคุณภาพสูง ช่วยให้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชกระจายตัวในน้ำได้ดี ช่วยให้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชยึดติดใบพืชและแพร่กระจายทั่วใบพืช นําพาสารเข้าสู่ต้นพืชและคงตัวได้มากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ :
ใช้เสริมประสิทธิภาพของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช อาหารเสริมและธาตุอาหารพืช
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 354441 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์