โกเมน

โกเมน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ปุ๋ยน้ำ 20-3-3 + อาหารเสริม
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเขียวขุ่น
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร
อัตราใช้ :
20-30 มิลลิลิตร / น้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
-
ประโยชน์ :
สารละลายเข้มข้นสูตรสำเร็จเป็นหัวฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้พืชผักทุกชนิด
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 131041 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์