แอ็กจี้
แอ็กจี้
แอ็กจี้

แอ็กจี้

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ปุ๋ยน้ำ 12-0-8+สารอินทรีย์ 10%
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีดำ
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร, 4x5 ลิตร, 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์ จากกระบวนการหมักปลาทะเลเพื่อสกัดสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็น เช่น N: 12%, K: 8% และสารอินทรีย์ 10% พืชสามารถดูดซึมได้ทั้งรากและใบ
ประโยชน์ :
ใช้ฉีดพ่นทางใบ เพื่อกระตุ้นการแตกตาใบ สร้างใบอ่อน ช่วยให้ใบสมบูรณ์ เพิ่มขนาดใบ และช่วยขยายผลในระยะผลอ่อน ผสมน้ำราดโคนหรือให้พร้อมระบบน้ำทางราก ช่วยแตกรากฝอยเพิ่มปริมาณรากแขนงรากพืชแข็งแรง และปรับปรุงสภาพดินปลูก
หมายเหตุ :
สารอินทรีย์
จำนวนผู้เข้าชม : 354551 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์