แม็กซ์แคบ
แม็กซ์แคบ

แม็กซ์แคบ

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
แคลเซียม (CaO) 10% + โบรอน (B) 2%
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวข้นหนืด
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร
อัตราใช้ :
20-30 มิลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
-
ประโยชน์ :
ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริมช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยทำให้ขั้วดอกและขั้วผลเหนียวลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผล
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 170268 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์