ฮัคล์
ฮัคล์

ฮัคล์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
Seaweed Extract + L-amino acid Total 32%
ลักษณะสาร :
น้ำสีเขียวขุ่นข้น
ขนาดบรรจุ :
12x500 ซีซี.
อัตราใช้ :
5-10 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
1. สารสกัดจากสาหร่ายทะเลเข้มข้น คุณภาพสูงจากประเทศแอฟริกาใต้ ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย
2. ประกอบด้วยธาตุอาหารรวมที่มีประโยชน์สูงต่อพืช
3. ช่วยให้พืชแตกตาดอกได้ดี ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและทำให้พืชสมบูรณ์
ประโยชน์ :
ช่วยเปิดตาดอก ดึงช่อดอก ฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวในไม้ผล ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต เพิ่มการออกดอก บำรุงต้นให้สมบูรณ์ในพืชผักและพืชไร่ ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตข้าว แตกกอดี ใบเขียวเข้ม บำรุงรากให้แข็งแรง
หมายเหตุ :
สูตรเข้มข้น
จำนวนผู้เข้าชม : 131034 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์