ฮัคล์
ฮัคล์
ฮัคล์

ฮัคล์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
Seaweed Extract + L-amino acid Total 32%
ลักษณะสาร :
น้ำสีเขียวขุ่นข้น
ขนาดบรรจุ :
12x500 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
ช่วยเปิดตาดอก เพิ่มจํานวนดอก ช่วยให้ดอกสมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาของระบบราก ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว และฟื้นสภาพต้นจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี
ประโยชน์ :
ใช้เปิดตาดอกไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว ส้มโอ มะม่วง เงาะ มังคุด องุ่น ลิ้นจี่ มะขามหวาน ลําไย ชมพู ลองกอง น้อยหน่า พ่น 1-2 ครั้ง ในระยะเปิดตาดอก สําหรับทุเรียน พ่นในระยะไข่ปลา, ฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวหรือตัดแต่งกิ่ง พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน, กระตุ้นการแตกรากใหม่ เพิ่มรากฝอยล้างสารลาด พ่นรอบทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
หมายเหตุ :
สูตรเข้มข้น
จำนวนผู้เข้าชม : 354109 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์