ไฟว์โกร
ไฟว์โกร

ไฟว์โกร

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ฟิโพรนิล 5% (fipronil) 5% W/V SC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวขุ่นข้น
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4X5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
15-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม phenylpyrazoles มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และแทรกซึมผ่านปากใบ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยขัดขวางช่องเปิดคลอไรด์และการทํางานของแกมมาอะมิโนบิวทิลิค แอซิด มีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดแมลงทั้งแมลงปากดูดปากกัด ไร ไส้เดือนฝอย มด ปลวก มีพิษต่อปลาและผึ้งสูง
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยอ่อน, หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบถั่ว, หนอนม้วนใบทุเรียน, หนอนประกบใบส้ม, หนอนชอนใบส้ม, หนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผัก, ปลวก, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, ด้วงเต่าแตง, ด้วงน้ำมัน, ด้วงแรด, ไส้เดือนฝอย, มวนลําไย, มอดเจาะลําต้น, แมลงค่อมทอง, มด, เป็นต้น
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศมาเลเซีย
(เขย่าขวดก่อนใช้)
จำนวนผู้เข้าชม : 391347 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์