ไฟว์โกร
ไฟว์โกร

ไฟว์โกร

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ฟิโพรนิล 5% (fipronil) 5% W/V SC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวขุ่นข้น
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4X5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
20-50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม phenylpyrazoles มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตายและแทรกซึมผ่านทางปาก การเคลื่อนย้ายของสารในพืชจำกัดเฉพาะในพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท โดยขัดขวางการทำงานของช่องผ่าน GABA-gated chloride channels และช่องผ่าน Glutamate-gated chloride channels ทำให้สารสื่อประสาท GABA และ Glutamates ไม่สามารถนำส่งไอออนคลอไรด์ผ่านช่องทางทั้ง 2 เพื่อลดละระดับกระแสประสาทและรักษาสมดุลไอออนและเป็นผลให้ส่งกระแสประสาทมากผิดปกติ เป็นสารกำจัดแมลงที่มีฤทธิ์กว้างครอบจักรวาล ประเภท broad-spectrum ใช้กำจัดแมลงปากดูด ปากกัด ไร มด ปลวก เห็บ หมัด ตะขาบ ไส้เดือนฝอย เป็นต้น
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยอ่อน, หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบถั่ว, หนอนม้วนใบทุเรียน, หนอนประกบใบส้ม, หนอนชอนใบส้ม, หนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผัก, ปลวก, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, ด้วงเต่าแตง, ด้วงน้ำมัน, ด้วงแรด, ไส้เดือนฝอย, มวนลําไย, มอดเจาะลําต้น, แมลงค่อมทอง, มด, เป็นต้น
หมายเหตุ :
สินค้าจากประเทศมาเลเซีย (โปรดเขย่าขวดก่อนใช้)
มีพิษต่อผึ้งและปลาสูง / มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงและคนต่ำมาก เพราะมีฤทธิ์เจาะจงกับช่อง GABA-gated chloride channel ในแมลงมากกว่าและสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีช่อง Glutamate-gated chloride channel
จำนวนผู้เข้าชม : 1118231 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์