โกรเมท
โกรเมท 50

โกรเมท

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เฟนโทเอต (phenthoate) 50% W/V EC  
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเหลืองใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม organophosphates มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย ซึมผ่านปากใบพืชและมีกลิ่นแรง สามารถใช้กลิ่นไล่สัตว์ฟันแทะและศัตรูพืช เช่น หนู ค้างคาว กระรอก แมลงวันทอง ผีเสื้อมวนหวาน กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Acetylcholinesterases ทำให้เกิดการคั่งของสารสื่อประสาท Acetylcholines ที่ปลายประสาท ส่งผลให้ถ่ายทอดกระแสประสาทไม่หยุดและสูงมากเกินไป
ประโยชน์ :
ใช้กําจัดเพลี้ยหอยกาแฟ, เพลี้ยหอยแดง, เพลี้ยหอยมะม่วง, เพลี้ยหอยลําไย, เพลี้ยแป้งมะเขือ, เพลี้ยแป้งส้ม, เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, เพลี้ยจักจั่นฝอย, เพลี้ยจักจั่นมะม่วง, เพลี้ยไก่แจ้, แมลงบั่ว, แมลงสิง, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, แมลงค่อมทอง, ด้วงแรด, ด้วงเต่าแตง เป็นต้น
หมายเหตุ :
วัตถุดิบจากประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 915625 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์