ฟิโนบูคาร์บ
ฟิโนบูคาร์บ

แอ็กมีแซม

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25 % WG
ลักษณะสาร :
เม็ดแท่งยาวสีครีม
ขนาดบรรจุ :
15x1000 กรัม (10x100 กรัม)
อัตราใช้ :
- พ่นทางใบ ใช้อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
- แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังหรือจุ่มถาดเพาะกล้า ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย แทรกซึมผ่านใบและดูดซึม นอกจากนี้ยังดูดซึมทางรากหรือท่อน้ำและเคลื่อนย้ายในท่อน้ำจากล่างขึ้นบน กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท โดยแย่งหรือแข่งกับสารสื่อประสาท Acetylcholines ในการจับกับตัวรับ nicotinic acetylcholine receptors ทำให้ส่งกระแสประสาทมากกว่าปกติและต่อมาตัวรับจะผิดรูปและทำงานไม่ได้
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่นฝอย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย มวนเขียว มวนลำไย แมลงสิง ด้วงงวง ด้วงเต่าแตง หนอนชอนใบส้ม เป็นต้น
หมายเหตุ :
เป็นอันตรายต่อผึ้งและสัตว์เลือดอุ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 1692954 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์