แอ็กมิดา 70
แอ็กมิดา 70
แอ็กมิดา 70

แอ็กมิดา 70

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG
ลักษณะสาร :
เม็ดแท่งยาวสีน้ำตาลเข้ม
ขนาดบรรจุ :
15x1000 กรัม (ซองฟอยล์ 100 กรัม จํานวน 10 ซอง) / 12x1000 กรัม
อัตราใช้ :
- พ่นทางใบ ใช้อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
- แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังหรือจุ่มถาดเพาะกล้า ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย แทรกซึมผ่านใบและดูดซึม นอกจากนี้ยังดูดซึมทางรากหรือท่อน้ำและเคลื่อนย้ายในท่อน้ำจากล่างขึ้นบน กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท โดยแย่งหรือแข่งกับสารสื่อประสาท Acetylcholines ในการจับกับตัวรับ nicotinic acetylcholine receptors ทำให้ส่งกระแสประสาทมากกว่าปกติและต่อมาตัวรับจะผิดรูปและทำงานไม่ได้
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยจั๊กจั่นฝอย, เพลี้ยหอย, เพลี้ยไก่แจ้, เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย, แมลงหวี่ขาว, ด้วงเต่าแตง, มอดเจาะลำต้น, มอดชนิดต่าง ๆ, ด้วงงวง, หนอนชอนใบส้ม, หนอนประกบใบส้ม, หนอนม้วนใบเงาะ, หนอนม้วนใบถั่ว เป็นต้น
หมายเหตุ :
เป็นอันตรายต่อผึ้งและสัตว์เลือดอุ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 1118205 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์