แอ็กมิดา โกลด์
แอ็กมิดา โกลด์

แอ็กมิดา โกลด์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อิมิดาโคลพริด (imidachlorpid) 10% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีเหลือง
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 5x5 ลิตร
อัตราใช้ :
30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย ดูดซึมและซึมผ่านปากใบ พืชสามารถดูดซึมผ่านทางรากและลําเลียงไปส่วนยอดผ่านท่อนําของพืช (Xylem) กลไกออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทของแมลงโดยขัดขวางบริเวณจุดรับ Nicotinic acetylcholine (nAChR) มีพิษต่ำต่อสัตว์เลือดอุ่นเป็นอันตรายต่อผึ้ง
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่นฝอย, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, มวนเขียวข้าว, เพลี้ยอ่อน, มวนลําไย, แมลงสิง, แมลงหล่า, หนอนชอนใบส้ม, ปลวก เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 391340 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์