แอ็กมิดา โกลด์
แอ็กมิดา โกลด์

แอ็กมิดา โกลด์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อิมิดาโคลพริด (imidachlorpid) 10% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีเหลือง
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 5x5 ลิตร
อัตราใช้ :
20-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย แทรกซึมผ่านใบและดูดซึม นอกจากนี้ยังดูดซึมทางรากหรือท่อน้ำและเคลื่อนย้ายในท่อน้ำจากล่างขึ้นบน กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท โดยแย่งหรือแข่งกับสารสื่อประสาท Acetylcholines ในการจับกับตัวรับ nicotinic acetylcholine receptors ทำให้ส่งกระแสประสาทมากกว่าปกติและต่อมาตัวรับจะผิดรูปและทำงานไม่ได้
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยจั๊กจั่นฝอย, เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย, มวนเขียวข้าว, เพลี้ยอ่อน, มวนลำไย, แมลงสิง, แมลงหล่า, หนอนชอนใบส้ม, ปลวก เป็นต้น
หมายเหตุ :
เป็นอันตรายต่อผึ้งและสัตว์เลือดอุ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 915544 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์