เอเจนต้า
เอเจนต้า

เอเจนต้า

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
20-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม organophosphates มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และซึมผ่านปากใบพืช กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) มีฤทธิ์ในการฆ่าไข่ของหนอนผีเสื้อและไข่ของแมลงชนิดอื่นๆที่วางไข่บนใบพืช และฉีดพ่นระยะดอกในพืชหลายชนิดได้
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน, เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง, เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยหอย, เพลี้ยไก่แจ้ลําไย, เพลี้ยแป้ง, หนอนชอนใบ, หนอนม้วนใบส้ม, หนอนม้วนใบถั่ว, หนอนม้วนใบทุเรียน, หนอนคืบละหุ่ง, หนอนคืบกะหล่ำ, หนอนกออ้อย, หนอนกอข้าว, ด้วงงวง, ด้วงหมัดผัก, ด้วงเจาะลําต้น เป็นต้น
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 354465 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์