อินโกร
อินโกร
อินโกร

อินโกร

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15 % SC 
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีครีม
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x250 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
10-25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม oxadiazines มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย แทรกซึมและซึมผ่านปากใบ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยรบกวนการทํางานของตัวรับไรยาโนดิน มีฤทธิ์ฆ่าไข่ หนอนผีเสื้อ ไข่หนอนจะฝ่อหนอนผีเสื้อที่ได้รับสารจะหยุดการกินทันทีและตายภายใน 4-48 ชั่วโมง
ประโยชน์ :
ใช้กําจัดหนอนผีเสื้อทุกชนิด เช่น หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบมังคุด, หนอนม้วนใบเงาะ, หนอนม้วนใบมะเขือ, หนอนเจาะลําต้น, หนอนเจาะมะเขือ, หนอนเจาะผลทุเรียน, หนอนเจาะดอก, หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, หนอนคืบ, หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนกระทู้ข้าวโพด, หนอนกระทู้ผัก, หนอนกระทู้หอม, หนอนใยผัก, หนอนบุ้ง, หนอนชอนใบมะเขือเทศ, หนอนผีเสื้อชนิดอื่นๆ
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 416614 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์