อินออน
อินออน
อินออน

อินออน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 5% SG
ลักษณะสาร :
แท่งยาวสีขาว
ขนาดบรรจุ :
15x1000 กรัม (100x10) / 12x1000 กรัม
อัตราใช้ :
ใช้อัตรา 10-15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม avermectins มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และแทรกซึมเข้าสู่ใบ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อตรงบริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทกับกล้ามเนื้อ โดยกระตุ้นสาร Glutamates จับกับช่องผ่าน Glutamate-gated chloride channels ตรงตำแหน่งตรงตำแหน่ง allosteric modulators ทำให้คลอไรด์ไอออนไหลเข้าเซลล์ประสาทเป็นจำนวนมาก เกิดการยับยั้งกระแสประสาททำให้แมลงเป็นอัมพาตและตาย เป็นสารกำจัดแมลงที่มีฤทธิ์กว้างครอบจักรวาล ประเภท broad-spectrum ใช้กำจัดแมลงปากดูด ปากกัด ไร ไส้เดือนฝอย เป็นต้น
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดแมลง เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยจักจั่นหนอนหัวดำมะพร้าว หนอนชอนใบ หนอนห่อใบข้าว หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนบุ้ง หนอนผีเสื้อ ด้วงแตงแดง ด้วงน้ำมัน ด้วงงวงกรีดใบมะม่วง แมลงค่อมทอง มวนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 1753118 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์