ผาขาบ 6 จี
ผาขาบ 6 จี
ผาขาบ 6 จี

ผาขาบ 6 จี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
คาร์แทป ไฮโดรคลอร์ไรด์ (cartap hydrochloride) + ฟีโนบูคาร์บ (fenobucarb) 3 % + 3 % GR
ลักษณะสาร :
สารเคลือบเม็ดทรายสีม่วง
ขนาดบรรจุ :
24x1000 กรัม / 15กิโลกรัม / 45 กิโลกรัม (3x15 กิโลกรัม)
อัตราใช้ :
นาข้าว หว่านอัตรา 3-4 กิโลกรัม ต่อไร่, อ้อย หว่านอัตรา 3 กิโลกรัม ต่อไร่ และไถกลบ
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม nereistoxin analogues และ carbamates มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึม กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยขวางช่องผ่านของไอออนที่ตัวรับ nicotinic acetylcholine receptors ร่วมกับยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Acetylcholinesterases ทำให้ไม่สามารถส่งกระแสประสาทได้ แมลงจะเป็นอัมพาตและตาย 
ประโยชน์ :
ใช้หว่านในนาข้าวเพื่อป้องกันกําจัดหนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอข้าวสีชมพู หนอนกอข้าวสีครีม เพลี้ยกระโดด และลดการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
หมายเหตุ :
มีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังและมีพิษตาปลาปานกลาง
จำนวนผู้เข้าชม : 915561 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์