ดิวไซด์
ดิวไซด์

ดิวไซด์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 35% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเหลืองใส
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x500 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร / 5x5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
15-25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม synthetic pyrethroids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย และกินตาย ออกฤทธิ์เร็ว โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนและแดดจัด มีคุณสมบัติเป็นยาน็อคแมลง กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงบริเวณแกนประสาท โดยปรับการปิดของช่องผ่าน Voltage-gated sodium channels ที่บริเวณผิว axon ให้ช้าลงกว่าปกติ เกิดการส่งกระแสประสาทยาวนานผิดปกติและเสียสมดุลโซเดียมไอออน เกิดอาการกระตุก หดเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นตะคริวรุนแรงเฉียบพลัน เป็นอัมพาตและตายอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ :
ใช้กําจัดแมลง เช่น เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, แมลงหล่า, มวนดําถั่ว, มวนเที่ยวถั่ว, มวนเขียวส้ม, มวนลําไย, มวนแดงฝ้าย, แมลงสิง, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, แมลงค่อมทอง, ด้วงเต่าแตง, ด้วงน้ำมัน, หนอนคืบละหุ่ง, หนอนคืบกะหล่ำ, หนอนเจาะฝักถั่ว, หนอนกินใบลําไย, หนอนบุ้งชนิดต่างๆ, หนอนชอนใบ เป็นต้น
หมายเหตุ :
วัตถุดิบจากประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 1660919 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์