จีโกร
จีโกร
จีโกร

จีโกร

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ฟิโพรนิล (fipronil) 0.3% GR
ลักษณะสาร :
สารเคลือบเม็ดทรายสีม่วงเข้ม
ขนาดบรรจุ :
15 กิโลกรัม / 24x1000 กรัม
อัตราใช้ :
- 1 กระสอบ ขนาด 15 กิโลกรัม หว่านได้ 3-4 ไร่
- 5 กรัม / หลุมปลูก (สำหรับรองก้นหลุม)
คุณสมบัติ :
เป็นสารดูดซึมในกลุ่มฟินิลไพราโซล ออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของ แกมมาอะมิโนบิวทีริกแอซิด (GABA) ในประสาทส่วนกลางของแมลง
ประโยชน์ :
ใช้หว่านหรือรองก้นหลุมเพื่อป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบข้าว, หนอนกอข้าว, หนอนกออ้อย, แมลงบั่ว, เพลี้ยไฟ , ปลวก
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 205755 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์