คอสโซน
คอสโซน
โคเสท

โคเสท

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) 15% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีฟ้าใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 6x4 ลิตร / 1x20 ลิตร / 1x200 ลิตร
อัตราใช้ :
ใช้กําจัดวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. ใช้อัตรา 600 มล. ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 150 มล. ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน วัชพืชข้ามปี ใช้อัตรา 1,600-3,200 มล. ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 400-800 มล. ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
คุณสมบัติ :
1. สารกําจัดวัชพืชหลังงอก (post-emergence) แบบไม่เลือกทําลาย ใช้กําจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง
2. ออกฤทธิ์กําจัดวัชพืชแบบสัมผัสและแทรกซึมผ่านใบวัชพืช (ไม่ดูดซึมผ่านทางราก) สลายตัวเร็วเมื่อสัมผัสกับดิน ไม่ตกค้างในดินและแหล่งน้ำ
3. มีความปลอดภัยต่อพืชประธานสูง ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่จํากัดเฉพาะจุดที่สารสัมผัส
ประโยชน์ :
ใช้กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าลูกเห็บ หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด หญ้าคา ฯลฯ วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น กระดุมใบใหญ่ สาบม่วง ไมยราบ ไมยราบเลื้อย ฯลฯ และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู กกดอกเขียว และกกตุ้มหู
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 391443 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์