โกรสตาร์

โกรสตาร์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ออกซาไดอะซอน (oxadiazon) 25% W/V EC 
ลักษณะสาร :
ของเหลวใส สีน้ำตาลอมส้ม
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
1. สำหรับกำจัดวัชพืชในนาข้าว ใช้อัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพืนที่ 1 งาน หรือ อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพืนที่ 1 ไร่ พ่นหลังหว่านข้าว 4 วัน
2. สำหรับผัก 30-50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นคุมวัชพืชก่อนย้ายกล้า
คุณสมบัติ :
1. เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทสัมผัสตายแบบเลือกทำลาย
2. ใช้ก่อนวัชพืชงอกและระยะเริ่มงอก (Pre-emergence&early post-emergence)
ประโยชน์ :
ใช้คุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก และหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้ากาบหอย หญ้าพันงูแดง เซ่งใบมน ถั่วผี ผักโขม บานไม่รู้โรยป่า ผักปอดนา และเทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู กกตุ้มหู หญ้านิ้วหนู และกกทราย
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 185539 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์