แอ็กมีทรีน
แอ็กมีทรีน

แอ็กมีทรีน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อะมีทรีน (ametryn) 80% WP 
ลักษณะสาร :
ผงละเอียดสีขาว
ขนาดบรรจุ :
18x1000 กรัม
อัตราใช้ :
ใช้อัตรา 500 กรัม ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 125 กรัม ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังวัชพืชงอกและมีความสูงไม่เกิน 10-20 เซนติเมตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม triazine มีฤทธิ์ดูดซึม ใช้หลังวัชพืชงอก
ประโยชน์ :
กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าดอกขาวและหญ้ารังนก ประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กะเพราผี น้ำนมราชสีห์เล็ก ผักเบี้ยใหญ่และผักโขม
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 354567 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์