แพนดาลิน
แพนดาลิน

แพนดาลิน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เพนดิเมทาลิน (pendimethalin) 33% W/V EC  
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเหลืองใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
- ข้าวนาหว่านน้ำตม พ่นข้าวอายุ 7-12 วัน อัตรา 180-200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่
- ข้าวไร่และข้าวนาหว่านแห้ง พ่นหลังหว่าน อัตรา 400-600 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่
- อ้อย พ่นหลังปลูกอ้อยหรือหลังแต่งตออ้อยก่อนวัชพืชงอก อัตรา 600-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่
- หอม กระเทียม ถั่ว ผักกาด ขึ้นฉ่าย พริก มะเขือ มันฝรั่ง มะเขือเทศ อัตรา 400-600 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่
เป็นสารดูดซึมเข้าทางรากและใบวัชพืช ทำให้วัชพืชตายอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มงอกขณะโผล่พ้นผิวดิน
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม dinitroaniline มีฤทธิ์ดูดซึมผ่านทางรากและใบ ใช้ก่อนวัชพืชงอกหรือวัชพืชเริ่มงอก
ประโยชน์ :
กําจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด ใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และผักเสี้ยนผี
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 391360 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์