อะลาคลอร์
อะลาคลอร์

อะลาคลอร์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อะลาคลอร์ (alachlor) 48% W/V EC 
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีม่วง
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
ใช้อัตรา 400-600 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-150 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชในนาข้าวประเภทเลือกทำลาย ในกลุ่ม chloroacetamides มีฤทธิ์ดูดซึม กำจัดวัชพืชส่วนที่อยู่ใต้ดิน ยอดอ่อน ใช้คุมวัชพืชก่อนงอก นาน 4-6 สัปดาห์ ปลอดภัยต่อพืชปลูก กลไกออกฤทธิ์ต่อส่วนปลายยอดอ่อนของวัชพืช ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมันสายยาว ส่งผลยับยั้งการแบ่งเซลล์ส่วนปลายยอดเจริญ ทั้งวัชพืชที่โผล่พ้นดินและยังไม่โผล่พ้นดิน
ประโยชน์ :
ใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในข้าวโพด ถั่ว อ้อย มันฝรั่ง มะเขือเทศ พริก หอม กระเทียม ผักกาด กระกล่ำปลี พืชผัก พืชสวนต่างๆ ใช้ควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้ารังนก หญ้าชันกาด, หญ้าขจรจบ หญ้าตีนกา และหญ้าขน ใบกว้าง เช่น สาบเสือ สาบแร้ง สาบกา ไมยราบเลื้อย เซ่งใบมน หญ้ายาง ผักเบี้ยใหญ่ ผักโขม โสนหางไก่ เป็นต้น
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 1692961 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์