วินวีด
วินวีด

วินวีด

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor) 30% W/V EC 
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีน้ำตาล
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
1 ลิตร ต่อพื้นที่ 4-5 ไร่ ใช้คุมวัชพืชในนาข้าว 0-4 วัน
คุณสมบัติ :
1. สารกำจัดวัชพืชประเภทออกฤทธิ์ดูดซึม
2. ฝนตกน้ำท่วมยอดข้าว ไม่ทำให้หน่อหงิก
ประโยชน์ :
สารควบคุมวัชพืชในนาข้าวใช้ก่อนวัชพืชงอก เช่น หญ้าข้าวนก ผักปอด หญ้าดอกขาว ขาเขียด ผักแว่น หญ้านกสีชมพู พังพวยและหญ้าหนวดปลาดุก
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 354560 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์