Artboard 1 copyAW บิวซ่าโกลด์ AG ปี66 Web
Re-บิวซ่าโกลด์-PET-1000-มล-AG--ปี66

บิวซ่าโกลด์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
บิวทาคลอร์ (butachlor) 60% W/V EW
ลักษณะสาร :
ของเหลวข้นหนืดสีขาว
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
นาข้าวหว่านน้ำตม อัตราใช้ 240-280 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 60-70 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 0-3 วัน
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชในนาข้าวประเภทเลือกทำลาย ในกลุ่ม "คลอโรอะซีทาไมด์ (chloroacetamides)" มีฤทธิ์ดูดซึม เข้าทำลายวัชพืชส่วนที่อยู่ใต้ดินและยอดอ่อนวัชพืชที่พึ่งงอก เนื้อยาสูตรพิเศษลดอาการข้าวแดง และหน่อเน่า
กลไกออกฤทธิ์ต่อส่วนปลายยอดอ่อนของวัชพืช ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมันสายยาว ส่งผลยับยั้งการแบ่งเซลล์ส่วนปลายยอดเจริญ ทั้งวัชพืชที่โผล่พ้นดินและยังไม่โผล่พ้นดิน
ประโยชน์ :
ใช้กำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอกและใช้หลังวัชพืชงอกระยะเริ่มต้นในนาข้าวหว่านน้ำตม กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู ใบกว้าง เช่น ผักปอด ขาเขียด ผักปลาบ และกก เช่น หนวดปลาดุก แห้วหมู กกขนาก กกทราย กกแดง กกสามเหลี่ยม เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 1753160 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์