Artboard 2AW แอ็กซิโนน ปี67
Re-แอ็กซิโนน-(ซองฟอยด์)-1000-g-AG-ปี66

แอ็กซิโนน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ : 
ไดยูรอน (diuron) + เฮกซะซิโนน hexazinone 46.8% +  13.2% WG
ลักษณะสาร :
เม็ดแท่งสีขาว
ขนาดบรรจุ :
12x1000 กรัม
อัตราใช้ :
450-500 กรัมต่อไร่
คุณสมบัติ :
สารควบคุมและกำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นช่วงก่อนและหลังวัชพืชงอก ออกฤทธิ์กำจัดและควบคุมวัชพืชไม่ให้งอกขึ้นใหม่ ​สามารถดูดซึมเข้าทางใบและทางรากของวัชพืช ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของวัชพืช ในระบบแสง 2 (PS II) โดยขัดขวางการขนส่งอิเล็กตรอน ขัดขวางการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสร้างพลังงาน ATP และ NADPH2 ทำให้วัชพืชขาดพลังงานที่จำเป็นเจริญเติบโต วัชพืชใบจะเหลืองและแห้งตาย
ประโยชน์ :
สามารถฉีดพ่นในสภาพดินแห้ง และดินชื้นทั้งอ้อยปลูกใหม่ และอ้อยตอ, คุม-ฆ่า วัชพืชใบแคบ และใบกว้าง ได้นาน 2-3 เดือน, สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำดี ไม่อุดตันหัวฉีด
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 1709232 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์