คลอร์ดี
คลอร์ดี

คลอร์ดี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
2,4-ดี-ไอโซบิวทิว  (2,4-D-isobutyl) 3.1% +บิวทาคลอร์ (butachlor) 3.75% GR
ลักษณะสาร :
สารเคลือบเม็ดทรายสีชมพูเข้ม
ขนาดบรรจุ :
15 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
นาข้าวหว่านน้ำตม หว่านอัตรา 3-4 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 21-30 วัน นาข้าวปักดำ หว่านอัตรา 3-4 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านหลังปักดำ 7-14 วัน หลังต้องรักษาระดับน้ำในนาข้าว สูง 5-10 เซนติเมตร
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชในนาข้าวประเภทเลือกทำลาย ในกลุ่ม phenoxy-carboxylic acids และchloroacetamides มีฤทธิ์ดูดซึม ใช้ก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอก กลไกออกฤทธิ์ของ 2, 4-D เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อวัชพืช ทำให้ผนังเซลล์แข็งและหดตัว เมทาบอลิซึมกรดนิวคลีอิกลดลง การสังเคราะห์โปรตีนและการแบ่งเซลล์ผิดปกติ และกระตุ้นการสร้างเอทีลีน ส่งผลให้วัชพืชชะงักการเจริญเติบโต ใบหงิก เรียว ใบซีดเหลืองและตาย และบิวทาคลอร์ ออกฤทธิ์ต่อส่วนปลายยอดอ่อนของวัชพืช ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมันสายยาว
ประโยชน์ :
ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าว ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง ข้าววัชพืช ใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา และกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 867467 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์