คลอร์ดี
คลอร์ดี

แฟนนี่84

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D-dimethyl ammonium) 84% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน เมื่อละลายน้ำแล้วเป็นของเหลวสีใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
320 ซีซี ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังปลูกอ้อย 20-30 วัน , หลังหว่านข้าว 20 วัน
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ในกลุ่ม phenoxy-carboxylic acids มีฤทธิ์ดูดซึม ใช้ก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอก กลไกออกฤทธิ์ของ 2, 4-D เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อวัชพืช ทำให้ผนังเซลล์แข็งและหดตัว เมทาบอลิซึมกรดนิวคลีอิกลดลง การสังเคราะห์โปรตีนและการแบ่งเซลล์ผิดปกติ และกระตุ้นการสร้างเอทีลีน ส่งผลให้วัชพืชชะงักการเจริญเติบโต ใบหงิก เรียว ใบซีดเหลืองและตาย
ประโยชน์ :
ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าว ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง ข้าววัชพืช ใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา และกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก เป็นต้นฉีดเก็บไล่ร่อง ใช้กำจัดวัชพืชในข้าวโพด อ้อย หลังวัชพืชงอก ในระยะเริ่มต้น (วัชพืชใบแคบ มี 2-3 ใบ, ใบกว้าง 4-6 ใบ) วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยหิน หญ้ายาง ผักโขม
จำนวนผู้เข้าชม : 1709295 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์