Agdic 10-ad
Agdic 10-product

แอ็กดิค 10

คำอธิบาย

ชื่อสามัญ :

            แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazole)  10% WP  

ลักษณะสาร :

            ผงสีขาว

ขนาดบรรจุ :

            18x1000 กรัม / บรรจุถัง 10 กิโลกรัม

อัตราใช้ :

            • บูมดอกสับปะรด หยอดยอดสับปะรด ใช้ในอัตรา 4-6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (104-156 ppm) และผสมปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ครั้งที่ 1 สับปะรด อายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 7 วัน ใช้น้ำอัตรา 600 ลิตร ต่อไร่
            • เร่งการสุกทุเรียน จุ่มผลร่วมกับป้ายขั้วผลทุเรียน ผสมแอ็กทีฟอน52 อัตรา 20-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และป้ายขั้ว ใช้แอ็กทีฟอน52 อัตรา 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน หรือกรณีป้ายขั้วผลเพียงอย่างเดียว ใช้แอ็กทีฟอน52 ป้ายขั้วผลที่ตัดใหม่โดยไม่ต้องผสมน้ำ

คุณสมบัติ :

            สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติควบคุมการสุกแก่ของพืช มีฤทธิ์แทรกซึมและเคลื่อนย้ายผ่านท่ออาหารไปยังส่วนเจริญของพืชได้ แอ็กทิฟอน52 มีสมบัติเป็นกรดอ่อน ดังนั้นไม่ควรผสมน้ำทิ้งไว้นานเกิน 24 ชั่วโมง และห้ามผสมกับน้ำที่มีความเป็นด่างจัด

ประโยชน์ :

          • ช่วยกระตุ้นการออกดอกในสับปะรด ให้ออกดอกพร้อมกันเพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว
          • เร่งการสุกของผลไม้ เช่น ทุเรียน มะม่วง กล้วย
          • ใช้เร่งการสุกในการเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศรอบสุดท้าย

หมายเหตุ :

            -

จำนวนผู้เข้าชม : 1073835 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์