แอ็กทีฟอน 52

แอ็กทีฟอน 52

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อีทีฟอน (ethephon) 52% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีแดงใส / ของเหลวสีใส
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร / 200 ลิตร
อัตราใช้ :
สับปะรด ใช้ในอัตรา 4-6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (104-156 ppm) และผสมปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม พ่นครั้งที่ 1 เมื่อสับปะรดอายุ 9-12 เดือน หรือ ต้นสับปะรดมีน้ําหนัก 2.5-3 กิโลกรัม พ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน ควรพ่นช่วงเย็นหรือค่ํา ใช้น้ำอัตรา 600 ลิตรต่อไร่ ทุเรียน กรณีป้ายนิ้ว ผสมน้ำ 1:1 ป้ายนิ้วที่ตัดใหม่
คุณสมบัติ :
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ประโยชน์ :
ใช้เร่งการสุกของผลไม้ เช่น ทุเรียน มะม่วง สับปะรด ใช้เร่งการออกดอก โดยเฉพาะในสับปะรด
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 354507 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์