แอ็กทีฟอน 52
แอ็กทีฟอน 52

แอ็กทีฟอน 52

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อีทีฟอน (ethephon) 52% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีแดงใส / ของเหลวสีใส
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร / 200 ลิตร
อัตราใช้ :
• บูมดอกสับปะรด หยอดยอดสับปะรด ใช้ในอัตรา 4-6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (104-156 ppm) และผสมปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ครั้งที่ 1 สับปะรด อายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 7 วัน ใช้น้ำอัตรา 600 ลิตร ต่อไร่
• เร่งการสุกทุเรียน จุ่มผลร่วมกับป้ายขั้วผลทุเรียน ผสมแอ็กทีฟอน52 อัตรา 20-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และป้ายขั้ว ใช้แอ็กทีฟอน52 อัตรา 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน หรือกรณีป้ายขั้วผลเพียงอย่างเดียว ใช้แอ็กทีฟอน52 ป้ายขั้วผลที่ตัดใหม่โดยไม่ต้องผสมน้ำ
คุณสมบัติ :
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติควบคุมการสุกแก่ของพืช มีฤทธิ์แทรกซึมและเคลื่อนย้ายผ่านท่ออาหารไปยังส่วนเจริญของพืชได้ แอ็กทิฟอน52 มีสมบัติเป็นกรดอ่อน ดังนั้นไม่ควรผสมน้ำทิ้งไว้นานเกิน 24 ชั่วโมง และห้ามผสมกับน้ำที่มีความเป็นด่างจัด
ประโยชน์ :
• ช่วยกระตุ้นการออกดอกในสับปะรด ให้ออกดอกพร้อมกันเพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว
• เร่งการสุกของผลไม้ เช่น ทุเรียน มะม่วง กล้วย
• ใช้เร่งการสุกในการเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศรอบสุดท้าย
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 1660886 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์