แอ็กดิค 15
แอ็กดิค 15

แอ็กดิค

คำอธิบาย

ชื่อสามัญ :

             แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazole)  15% WP  

ลักษณะสาร :

             ผงสีขาว

ขนาดบรรจุ :

              18x1000 กรัม / บรรจุถัง 10 กิโลกรัม

อัตราใช้ :

              • ทุเรียน อายุ 5-9 ปี ใช้อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร • ทุเรียน อายุ มากกว่า 9 ปี ใช้อัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
              • อัตราใช้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน
              • มะม่วงพันธุ์เบา ใช้อัตรา 10 กรัม กรัม ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
              • มะม่วงพันธุ์หนัก ใช้อัตรา 15 กรัม ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
              • ผสมน้ำราดโคนต้น โดยใช้น้ำ 4-5 ลิตร ต่อต้น

คุณสมบัติ :

            สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินของพืช ช่วยสร้างใบแก่ สะสมแป้งและน้ำตาล ส่งเสริมการ  ออกดอกนอกฤดูในไม้ผล โดยพ่นหรือราดโคนต้นในระยะใบเพสลาดของไม้ผล สำหรับทุเรียนใช้วิธีการพ่นทางใบเท่านั้นและเมื่อทุเรียนมีดอกระยะตาปู-เหยียดตีนหนู ควรพ่น แอ็กโกรจิ๊บ อัตรา 20-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเพื่อยึดขั้วดอก 1 ครั้ง

หมายเหตุ :

            ช่วยส่งเสริมการออกดอกนอกฤดูของไม้ผลหรือช่วยกระตุ้นการออกดอกให้สม่ำเสมอของไม้ผล

จำนวนผู้เข้าชม : 1073765 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์