โบแทรน 75
โบแทรน 75

โบแทรน 75

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไดโคลแรน (dicloran) 75% WP  
ลักษณะสาร :
ผงละเอียดสีเหลือง
ขนาดบรรจุ :
 40x100 กรัม / 12x1000 กรัม
อัตราใช้ :
5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม aromatic hydrocarbons ป้องกันกําจัดเชื้อราแบบสัมผัส ยับยั้งการเติบโตของเส้นใยทําลายสปอร์และอวัยวะสืบพันธุ์ของเชื้อรา
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดโรคใบจุด, โรคใบไหม้, โรคราดํา, โรคเน่าคอดิน, โรคโคนเน่า, โรครากเน่า, โรคใบติด, โรคกิ่งแห้ง, โรคช่อดอกแห้ง, โรคยอดเน่าดอกเน่าในพริก, โรคราเมล็ดผักกาด ในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนผู้เข้าชม : 232536 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์