แอ็กโซน
แอ็กโซน

แอ็กโซน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 15% + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีเหลืองเข้มถึงสีเหลืองออกน้ำตาล
ขนาดบรรจุ :
24x500 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
- นาข้าว ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ระยะข้าวท้องถึงออกรวง อัตรา 50-60 มิลลิลิตร ต่อไร่
- พืชผัก อัตรา 8-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ไม้ผล อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อใช้ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้รวดเร็ว กลไกออกฤทธิ์รบกวนขบวนการสังเคราะห์สเตอรอลที่ผนังเซลล์เชื้อรามีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการสร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อราในนาข้าวจะช่วยให้ใบธงเขียว ต้นสมบูรณ์ ป้องกันโรคเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ
ประโยชน์ :
นาข้าว ใช้ป้องกันกําจัดโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง, โรคกาบใบเน่า, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบมีด, โรคใบไหม้, โรคเมล็ดด่างและโรคดอกกระถิน พีชผักและไม้ผล เช่น โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง, โรคใบจุดในมะละกอ, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคราสนิม, โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด, โรคใบติด, โรคราสีชมพู, โรคเมลาโนส, โรคสแคป เป็นต้น
หมายเหตุ :
ชื่อเดิมคือ แอ็กมูร่า300
จำนวนผู้เข้าชม : 289512 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์