แอ็กเบน เอฟ
แอ็กเบน เอฟ
แอ็กเบน เอฟ
แอ็กเบน เอฟ

แอ็กเบนเอฟ

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
คาร์เบนดาซิม (carbendazim) 50% SC  
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวขุ่นข้นหนืด
ขนาดบรรจุ :
24x500 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 1x20 ลิตร / 1x200 ลิตร
อัตราใช้ :
20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม benzimidazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและเคลื่อนย้ายในต้นพืช มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อโรคกว้างขวาง borad-spectrum ยับยั้งการสร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา กลไกออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์แบบไม่อาศัยเพศ โดยขัดขวางเอนไซม์ Aspresorium ที่ช่วยพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา ทำให้สายโครโมโซมที่แยกออกจากกันในขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไม่อาศัยเพศไม่สามารถกับมารวมกลุ่มที่บริเวณ Beta-tubulin ได้ และอาจยับยั้งการสังเคราะห์วิตามิน B12 ของเชื้อราบางชนิด
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุดตากบ, โรคใบจุดสีม่วง, โรคต้นไหม้แห้ง, โรคใบจุดหน่อไม้ฝรั่ง, โรคราแป้ง, โรคราสนิม, โรคราสนิมบาว, โรคราเขม่า, โรคใบไหม้, โรคสแคป, โรคใบจุดตานกในสตอเบอร์รี่, โรคเมลาโนส
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 1610154 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์