แอ็กวิล
แอ็กวิล

แอ็กวิล

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole) 5% W/V SC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวขุ่นข้น
ขนาดบรรจุ :
24x500 มิลลิลิตร /12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
นาข้าว ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง เมื่อข้าวอายุ 20-45 วันหลังหว่านหรือระยะข้าวแตกกอ อัตรา 100-120 มิลลิลิตร ต่อไร่ พืชผักและไม้ผลอัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (สตรอเบอร์รี่ อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร)
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้เร็ว กลไกออกฤทธิ์รบกวนขบวนการ สังเคราะห์สเตอรอลที่ผนังเซลล์เชื้อรา ทรงประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา ในนาข้าวจะช่วยให้ใบเขียว กอตั้ง ต้นสมบูรณ์ ในพืชผักและไม้ผล เมื่อฉีดพ่นเป็นประจําจะช่วยให้ใบเขียวเป็นมัน ต้นสมบูรณ์ลดการระบาดของโรคและช่วยขัดผิวผลไม้ให้ผิวสวยตามความต้องการของตลาด
ประโยชน์ :
นาข้าว ใช้ป้องกันกําจัดโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบมีด, โรคใบไหม้, โรคเมล็ดด่างและโรคดอกกระถิน พีชผักและไม้ผล เช่น โรคใบจุดในคะน้า, กะหล่ำ, ผักกาด, แตงกวา, แตงโม, ทุเรียน, มะละกอ, มังคุด, ลําไย, โรคใบจุดตากบในพริกกุหลาบ, โรคใบจุดดํากุหลาบ, โรคใบจุดสีม่วง, โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง, โรคราสนิม, โรคราสนิมขาว, โรคราแป้ง, โรคเมลาโนส, โรคสแคป
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 416566 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์