ออนเนอร์
ออนเนอร์

ออนเนอร์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โพรคลอราซ (prochloraz) 45% W/V EC  
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีน้ำตาลใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้รวดเร็ว เคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อโรคกว้างขวาง ยับยั้งการสร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา โดดเด่นในการกำจัดโรคแอนแทรคโรส และโรคใบจุด กลไกออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ C14-demethylases ทำให้การสังเคราะห์สเตอรอยที่ผนังเซลล์ผิดปกติ
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด, โรคเมลาโนส, โรคดาวกระจาย, โรคสแคป, โรคผลเน่าใช้แช่ผลทุเรียนหรือไม้ผลอื่นๆ หลังการเก็บเกี่ยว อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ในมะม่วงพันธุ์โบราณ ได้แก่ พันธุ์มันขุนศรี (บางขุนศรี), พันธุ์ทวายเดือนเก้า (มันเดือนเก้า), พันธุ์หนังกลางวัน, พันธุ์ลิ้นงูเห่า, พันธุ์แก้วลืมรัง, พันธุ์ยายกล่ำ เป็นต้น
จำนวนผู้เข้าชม : 1547697 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์