ออนเนอร์
ออนเนอร์

ออนเนอร์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โพรคลอราซ (prochloraz) 45% W/V EC  
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีน้ำตาลใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม imidazole มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์รบกวนขบวนการสังเคราะห์สเตอรอล บริเวณผนังเซลล์ของเชื้อรามีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการสร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา อัตราการใช้น้อยดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้รวดเร็ว ป้องกันและกําจัดโรคได้อย่างกว้างขวาง
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด, โรคเมลาโนส, โรคดาวกระจาย, โรคสแคป, โรคผลเน่าใช้แช่ผลทุเรียนหรือไม้ผลอื่นๆ หลังการเก็บเกี่ยว อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้อควรระวัง :
 ห้ามใช้ในมะม่วงพันธุ์โบราณ ได้แก่ พันธุ์มันขุนศรี (บางขุนศรี), พันธุ์ทวายเดือนเก้า (มันเดือนเก้า), พันธุ์หนังกลางวัน, พันธุ์ลิ้นงูเห่า, พันธุ์แก้วลืมรัง, พันธุ์ยายกล่ำ เป็นต้น
จำนวนผู้เข้าชม : 416611 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์